Na tej stronie znajdziesz Zjednoczone Królestwo (UK) na mapie świata do wydrukowania i pobrania w formacie PDF. Wielka Brytania (UK) na mapie świata prezentuje sąsiednie kraje Wielkiej Brytanii (UK) oraz położenie w Europie Wielkiej Brytanii (UK).

Zjednoczone Królestwo (UK) na mapie świata

Mapa Zjednoczonego Królestwa (UK) w świecie

Zjednoczone Królestwo (UK) na mapie świata pokazuje lokalizację Zjednoczonego Królestwa (UK) w atlasie. Mapa świata Zjednoczonego Królestwa (UK) pozwoli Ci łatwo zorientować się, gdzie znajduje się Zjednoczone Królestwo (UK) na mapie świata. Mapa Zjednoczonego Królestwa (UK) na mapie świata jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do wydruku i za darmo.

Zjednoczone Królestwo (UK) posiada czternaście terytoriów zamorskich. Są to pozostałości po Imperium Brytyjskim, które w 1922 r., u szczytu swej potęgi, obejmowało prawie jedną czwartą powierzchni lądowej świata i było największym imperium w historii, jak wspomniano w Wielkiej Brytanii (UK) na mapie świata. Wpływy brytyjskie nadal można zaobserwować w języku, kulturze i systemach prawnych wielu z dawnych terytoriów.

Zjednoczone Królestwo (UK) posiada częściowo regulowaną gospodarkę rynkową. W oparciu o rynkowe kursy wymiany walut Wielka Brytania jest obecnie szóstą co do wielkości gospodarką na świecie i trzecią co do wielkości w Europie po Niemczech i Francji, po raz pierwszy od ponad dekady w 2008 r. pozostając w tyle za Francją. Funt szterling, jak można zobaczyć w Wielkiej Brytanii na mapie świata, jest trzecią co do wielkości walutą rezerwową na świecie (po dolarze amerykańskim i euro).

Zjednoczone Królestwo (UK) jest uznanym państwem posiadającym broń jądrową, a jego wydatki wojskowe zajmują czwarte miejsce na świecie. Według różnych źródeł, w tym Ministerstwa Obrony, Zjednoczone Królestwo (UK) ma trzecie lub czwarte miejsce na świecie pod względem wydatków na cele wojskowe, jak to pokazano na mapie świata w Wielkiej Brytanii (UK). Łączne wydatki na obronę stanowią obecnie około 2,3% - 2,5% łącznego krajowego PKB.

Mapa Zjednoczonego Królestwa (UK) i państw ościennych

Mapy Zjednoczonego Królestwa (UK) i krajów dookoła

Mapa Wielkiej Brytanii (UK) i krajów sąsiednich pokazuje wszystkie kraje wokół Wielkiej Brytanii (UK). Ta mapa Wielkiej Brytanii (UK) i krajów sąsiadujących pozwoli Ci poznać kraje sąsiadujące i położenie geograficzne Wielkiej Brytanii (UK) w Europie. Mapa Wielkiej Brytanii i krajów sąsiednich jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do wydruku i bezpłatnie.

Zjednoczone Królestwo (UK) obejmuje wyspę Wielka Brytania, północno-wschodnią część wyspy Irlandia i wiele mniejszych wysp. Irlandia Północna jest jedyną częścią Zjednoczonego Królestwa (UK), która ma wspólną granicę lądową z innym suwerennym państwem - Republiką Irlandii. Oprócz tej granicy lądowej Zjednoczone Królestwo (UK) jest otoczone Oceanem Atlantyckim, Morzem Północnym, Kanałem La Manche i Morzem Irlandzkim, jak to pokazano na mapie Zjednoczonego Królestwa (UK) i państw z nim sąsiadujących.

Zjednoczone Królestwo (UK) jest krajem wyspiarskim, ale ma wspólną otwartą granicę lądową z Irlandią. Ma tylko jedną granicę lądową, która znajduje się na wyspie Irlandia, jak wspomniano na mapie Zjednoczonego Królestwa (UK) i krajów z nim sąsiadujących. Od 1994 r. tunel pod kanałem La Manche łączy Zjednoczone Królestwo (UK) z Francją. Zjednoczone Królestwo (UK) dzieli granice morskie z Belgią, Danią, Francją, Niemcami, Niderlandami, Norwegią i Wyspami Owczymi (Dania).

Pomimo długiej historii konfliktu, od plantacji angielskiego Tudora w Irlandii po irlandzką wojnę o niepodległość, Zjednoczone Królestwo (UK) obecnie ściśle współpracuje z rządem Republiki Irlandii w obszarach dotyczących procesu pokojowego w Irlandii Północnej, jak również w wielu kwestiach bezpieczeństwa. Belgia, jako jeden z krajów otaczających Wielką Brytanię (UK), ma powiązania handlowe sięgające X wieku, zwłaszcza handel wełną z Anglii do hrabstwa Flandria. Dania i Wielka Brytania (UK) są pełnoprawnymi członkami NATO i Unii Europejskiej. Królowa Danii Małgorzata II złożyła wizyty państwowe w Wielkiej Brytanii na przełomie kwietnia i maja 1974 r., a także w lutym 2000 r., jak widać na mapie Wielkiej Brytanii (UK) i państw ościennych.

Zjednoczone Królestwo (UK) mapa Europy

Mapa Zjednoczonego Królestwa (UK) w Europie

Mapa Zjednoczonego Królestwa (UK) w Europie pokazuje położenie Zjednoczonego Królestwa (UK) na kontynencie europejskim. Mapa Wielkiej Brytanii (UK) w Europie pozwoli Ci łatwo zorientować się, gdzie znajduje się Wielka Brytania (UK) w Europie i poznać kraje w jej pobliżu. Mapa Zjednoczonego Królestwa (UK) w Europie jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do wydruku i bezpłatnie.

Zjednoczone Królestwo (UK) Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (powszechnie znane jako Zjednoczone Królestwo (UK) lub Wielka Brytania) jest suwerennym państwem położonym u północno-zachodnich wybrzeży Europy kontynentalnej, jak pokazano na mapie Zjednoczonego Królestwa (UK) Europa. Zjednoczone Królestwo (UK) obejmuje całą wyspę Wielkiej Brytanii - obejmującą Anglię, Walię i Szkocję - jak również północną część wyspy Irlandii.

Sektor usług w Zjednoczonym Królestwie (UK) stanowi około 73% PKB, jak wspomniano na mapie Europy Zjednoczonego Królestwa (UK). Londyn jest jednym z trzech "centrów dowodzenia" światowej gospodarki (obok Nowego Jorku i Tokio), jest największym na świecie centrum finansowym obok Nowego Jorku i ma największy w Europie PKB miasta. Wielka Brytania (UK) posiada częściowo regulowaną gospodarkę rynkową. W oparciu o rynkowe kursy wymiany walut Wielka Brytania jest obecnie trzecią co do wielkości w Europie po Niemczech i Francji, po raz pierwszy od ponad dekady w 2008 r. pozostając w tyle za Francją.

Opieka zdrowotna w Zjednoczonym Królestwie (UK) jest sprawą zdecentralizowaną i każdy kraj ma swój własny system prywatnej i finansowanej ze środków publicznych opieki zdrowotnej, wraz z alternatywnymi, całościowymi i uzupełniającymi metodami leczenia. Publiczna opieka zdrowotna jest świadczona na rzecz wszystkich stałych mieszkańców Zjednoczonego Królestwa (UK) i w razie potrzeby jest bezpłatna, a jej koszty są pokrywane z podatków powszechnych. W 2000 r. Światowa Organizacja Zdrowia uplasowała świadczenie opieki zdrowotnej w Zjednoczonym Królestwie (UK) na piętnastym miejscu w Europie i osiemnastym na świecie (zob. w Zjednoczonym Królestwie (UK) mapa Europy).